Väittely: Karsinatalli vs. pihatto

A: Hevosen täytyy päästä karsinaan lepäämään.

B: Hevonen nukkuu vuorokaudessa muutamia tunteja, ja nekin useassa eri pätkässä. Lopun aikaa hevonen vain seisoo ja pitkästyy.

A: Hevonen lepää muutenkin kuin nukkumalla ja esimerkiksi yksilöllinen ruokinta on helpompi toteuttaa karsinatallissa. Pihatossa hevonen joutuu olemaan muiden hevosten seurassa jatkuvasti ja taistelemaan ruuastaan ja elintilastaan.

B: Laumaeläimelle se on luonnollista kanssakäymistä. Yksin eristetyksi joutuminen on hevoselle stressaava tilanne.

A: Hevonenkin kaipaa omaa rauhaa. Koska kesyhevosella on aina aidat ympärillään, se ei pysty ottamaan niin paljoa etäisyyttä laumatovereihinsa kun haluaisi. Karsinassa hevonen myös pääsee makaamaan aina silloin kuin haluaa.

B: Pihattolaumaa muodostaessa täytyykin valita samaan laumaan hevosia jotka tulevat keskenään hyvin toimeen. Ei myöskään tule olettaa, että pihatossa elävä hevonen on aina välttämättä suuressa laumassa, hevosta voidaan pitää pihatossa myös yksinään.

A: No sepä hevosta vasta stressaakin, että se elää jatkuvasti yksin ulkona omassa pihatossaan. Hevoset pitävät rutiineista ja odottavat iltaisin tarhan portilla sisälle pääsyä.

B: Odottavatko hevoset oikeasti karsinaan eristetyksi tulemista vai sitä, että tietävät karsinassa saavansa ruokaa? Todennäköisesti hevoset haluaisivat päästä takaisin ulos, kun sapuska loppuu. Liikunta parantaa ruuansulatuselimistön toimintaa.

A: Liikunta heti ruokailun päälle ei ole terveellistä. Usein ruokailun jälkeen hevoset ovat yleensä rauhassa ja mielellään vaikka torkkuvat.

B: Kyllä hevoset ovat luotuja liikkumaan, ja pitkä paikallaan seisominen on haitallista nivelille.

A: Kesyhevosen nivelet kuluvat kyllä enemmän ihmisen käytöstä johtuvista syistä kuin karsinassa seisomisesta. Ihminen vaatii hevoselta rankkoja urheilusuorituksia, jolloin myös palautumiseen ja lepäämiseen pitää tarjota paremmat mahdollisuudet.

B: Pihatossa hevonen juuri saakin palauttavaa liikuntaa luonnollisella tavalla. Myös esimerkiksi keuhko-ongelmia tavataan pihattohevosilla huomattavasti vähemmän kuin tallissa elävillä hevosilla.

A: Palauttava liikunta on turvallisempaa valvottuna ja kyllä nykyään kiinnitetään paljonkin huomiota tallien sisäilmanlaatuun. Karsinatallissa olevien hevosten terveydentilaa tarkkaillaan muutenkin paremmin, koska hevosen kunto tulee tarkistettua aina hevosta käsitellessä. Tällöin kaikki normaalista poikkeavat asiat huomataan herkemmin.

B: On täysin hoitajasta riippuvaa, kuinka hyvin tai huonosti hevosta hoidetaan. Pihatossa oleminen ei automaattisesti tarkoita, että hevonen olisi heitteillä.

A: Väitän kyllä ettei kukaan ota esimerkiksi varsapihatossa elävää nuorta hevosta pois tarhasta päivittäin tarkastaakseen sen kunnon. Pihatossa elävää hevosta muutenkin käsitellään paljon vähemmän ja epäsäännöllisemmin, kuin karsinatallissa olevaa hevosta.

B: Pihattotallissa aikaa ei kulu karsinoiden ja tallin siivoamiseen, joten tämä säästyvä aika on mahdollista käyttää juurikin hevosten kanssa olemiseen ja niiden käsittelyyn. Pihattohevosilla ei myöskään tavata läheskään yhtä paljoa häiriökäyttäytymistä kuin karsinassa asuvilla hevosilla.

A: Johtuuko se siitä, että pihatossa hevosen häiriökäyttäymistä ei vain huomata? Likaisissa pihatoissa loistartuntariski kasvaa. Lisäksi syksyisin ja keväisin hevoset elävät jatkuvasti kosteassa ja likaisessa ympäristössä, joka taas aiheuttaa iho-ongelmia.

B: Hevonen on eläin eikä suoranaisesti kärsi likaisena olosta. Puhdas hevonen on vain ihmisen mielestä miellyttävämpi ja helpompi hoitaa.